DE STAAT VAN DE STRAAT

(Dit is de commentaartekst onder de film De Staat van de Straat: de Vijzelstraat klaar? najaar 2021)
Welkom bij DE STAAT van de STRAAT.

Hij is af. Tenminste, bijna. De Vijzelstraat. We lieten twee maanden geleden al ons licht schijnen over de werkzaamheden op het gedeelte bij de Kerkstraat dat toen nog vol stond met bouwmateriaal en een doe-het-zelf-pakket voor ongeduldige bewoners. Maar met de officieele gedenkplaat waarin de firma Max Bogl en de Gemeente Amsterdam hun samenwerking beklonken mogen we aannemen dat het is wat het is.
We beginnen bij de Prinsengracht. We zien een schitterende rode loper met de inmiddels niet meer weg te denken blindegeleide stroken en de vorstelijk rondgestrooide prullebakken. Op de bruggen van de Keizersgracht en Herengracht zijn comfortabele banken gedrapeerd en je fiets tegen een brugleuning vastzetten wordt niet meer getolereerd. Al vraag ik mij af waarom er dan toch nog verbodsbordjes ontbreken. Waren ze soms op? Ook is er een schaarste aan verkeersgeleiders oftewel vluchtheuvel paaltjes. Staan er bij de Prinsengracht nog netjes 2, zoals het hoort, bij de andere twee bruggen staat er telkens maar één.
De oversteekplaatsen voor voetgangers gaan over bakstenen en asfalt, zodat er twee manieren zijn om de markering aan te brengen. Met verf en met stenen. Dat is niet overal toegepast.
De weinige verkeersborden staan meestal zoals het hoort, maar deze staat veel te ver van de rijbaan en van het kruispunt. En hier heeft iemand gemeend een sticker te moeten plakken.
Nu er veel meer ruimte voor voetgangers is vrijgemaakt is er de mogelijkheid van alles op deze vlaktes in te richten. De meeste vakken zijn fietsparkeervakken, aan de ene kant van de straat gemarkeerd met groene instructietegels in de hoeken, aan de andere kant van de straat zijn deze tegels strategisch in het midden geplaatst.
Ook zijn er laad en losvakken, waarbij deze gecombineerd is met een fietsparkeervak. Je zult dus de fietsen even opzij moeten zetten, die mogen er immers 14 dagen blijven staan!
Voor taxi's van de firma Zero-E TTO is er een speciale wachtstrook voor de nachtelijke uurtjes, verfraaid met een extra hoge paal voor automobilisten die de parkeergarage van de Kalvertoren niet weten te vinden.
Fietsers kunnen binnenkort te weten komen hoeveel vrije fietsparkeerplekken er nog zijn in de Reguliers, Munt en Rokingarages en de parkeerboot op de Singel. Nu nog even de electrisiteits schakelaar omgezet.
Een 30 kilometerzone is geen 30 kilometerzone zonder snelheidscontrole. Deze stond er al een tijdje en ik heb hem al eens 80 kilometer per uur zien stralen, nu is er een verkeersbord voor gezet zodat het gewenste effect is teloor gegaan.
Er is ook aan groen gedacht. Naast deze biologisch afbreekbare groentenkweekbakken zijn er ook exotische pilonen van poly-ethileen uit het Botlekgebied en deze frivole Palm uit Lanzarote. Ook de bewegwijzering voor toeristen is geimporteerd uit het Vulkaanrijke Canarische eilandengebied.
Troffen we op het Muntplein vorige maand 65 verkeersborden aan, op de kruising met de Reguliersdwarsstraat tellen we er 26
Flessenhals in deze herinrichtingsoperatie is toch wel de kruising met de Reguliersdwarsstraat. Fietsers vanaf de munt krijgen te maken met mensen die in de plantenbakken hangen en vervolgens met een zebrapad/zijstraat waar je niet kan zien of er iemand aankomt. s'Nachts is het er helemaal een janboel met wachtende en kerende taxi's en niet oplettende fietsers en voetgangers die de Vijzelstraat op willen. Het is niet echt opgelost dit probleem.
En dan de aansluitingen op de verhoogde trottoirs. Er zijn op twee plaatsen opstapjes aangelegd, een met en een zonder ondersteuning van extra bakstenen. Het beruchte hekje is nu aangevuld met een blindengeleidestrook en wie deze hindernis uiteindelijk weet te nemen knalt tegen verkeerd geparkeerde fietsen op.
Tot slot te grootste ergernis van deze herinrichting van de Rode Loper: waarom worden de fietspaden niet geasfalteerd. Overal in de stad verschijnen fietsstraten met rood asfalt en de daarin aangebrachte putdeksels zijn glad verzonken zodat je zonder het te merken er overheen kan fietsen. De hele rode loper van Centraal Station tot aan de Ceintuurbaan is het fietspad van baksteen, en alle markeringen en putten liggen er schots en scheef bij. Fietsen over asfalt gaat sneller en gemakkelijker en is beter voor je banden. Straten met bakstenen vergen veel meer onderhoud.
Dus dit speciale bord zal er nog wel even staan. Jammer maar helaas...
(Dit is de commentaartekst geproken onder deze film: De Staat van de Straat: de Vijzelstraat klaar?