DE STAAT VAN DE STRAAT

(Dit is de commentaartekst onder de film De Staat van de Straat: Vijzelstraat - Kerkstraat zomer 2021)
Welkom bij DE STAAT van de STRAAT.
In deze aflevering gaan we kijken naar de eeuwig durende herinrichting van de Vijzelstraat, en in het bijzonder het stuk tussen de Keizersgracht en de Prinsengracht. Het is nog niet af, en het lijkt er wel op of het nooit af komt.
Over de herinrichting van de Vijzelstraat en de Vijzelgracht valt een hoop te vertellen, bijvoorbeeld waarom de rijbaan voor auto's is geasfalteerd terwijl de fietsers het hier moeten doen met bakstenen die al op veel plaatsen zijn weggezakt. Wie op asfalt fietst gaat een stuk sneller en de racende taxis halen gerust de 80 km terwijl hier 30 is toegestaan. Er zijn ook nog geen borden geplaatst, tot vorige week, toen er opeens een snelheidsmonitor werd geplaatst. In latere uitzendingen gaan we het over dit soort vervelende oplossingen hebben. Vandaag beperken we ons tot het korte stukje rond de Kerkstraat, waar een compleet bouwdepot tergent langzaam slinkt.
Om een of andere reden is de hoogte van de rijbaan en de trottoirs niet aangepast aan de rooilijn van beide zijden van de vijzelstraat. Het oostelijke trottoir krijgt daarom weer een verhoging... terwijl aan de westelijke rooilijn een armetierige oplossing is gevonden voor een gapende gleuf.
Het bontst maken de stratenmakers het op de hoek met de Keizersgracht.
Deze drempel-stenen zijn nu al kapot.
Wat is dit?
Tegenwoordig worden elementen zoals putten en informatiemateriaal in de straat gezaagd. Om aan te geven waar in de toekomst iets zal worden toegevoerd zijn hieroglyphen aangebracht.
Zelfs de map met bouwtekeningen en het hieroglyphen krijtje liggen beschikbaar voor eenieder die zich de taak van weginrichter wil toe-eigenen.
Het door iedereen gehate verkeerslicht bij de Kerkstraat springt om de haverklap op rood. Net als de installatie bij de Prinsengracht. Er is geen sprake van detectie van aankomend verkeer. Meestentijds moet men op dit korte traject twee keer voor niets stoppen. Haal die dingen toch weg.
(Dit is de commentaartekst geproken onder deze film: De Staat van de Straat: Vijzelstraat - Kerkstraat zomer 2021