DE STAAT VAN DE STRAAT

(Dit is de commentaartekst onder de film De Staat van de Straat: Ferdinand Bol najaar 2021)
Welkom bij DE STAAT van de STRAAT.
In deze aflevering richten we onze camera op de Ferdinand Bolstraat, onderdeel van de Rode Loper. De Rode Loper is de naam van het project waarbij de toeristen meer ruimte krijgen om door de stad te struinen. Helaas lukt dat op sommige plaatsen niet. De FerdinandBol straat is van oorsprong best smal en daarom besloot men de tram deels enkelbaans te maken, alleen moest er een tramhalte ingeperst worden bij het Heinekenplein waardoor er toch nog ruimtegebrek is ontstaan. Zo wordt de rode loper bruut onderbroken door een nooduitgang van een parkeergarage. Omdat leveranciers graag parkeren voor nooduitgangen zijn er bovendien drie paaltjes geplaatst. De derde verstoring van de rode loper treffen we meters verder aan bij de kruising met de Quellijnstraat. Ook zonder de steiger gebeurt het hier om de haverklap dat voetgangers de rijbaan oplopen en verkeer uit de Quellijnstraat hebben nauwelijks zicht op het aankomend verkeer van links die ze voorrang moeten geven. Vreemd genoeg is tien meter verder een soort van oversteekplaats gecreeerd, althans er is belijning in de straat aangebracht maar nergens wordt aangegeven dat er hier mag worden overgestoken.
Een van de opmerkelijkste veranderingen door de herinrichting van de Ferdinand Bolstraat is de behoefte van voetgangers om schuin over te steken. Dit wordt door andere weggebruikers als irritant ervaren omdat de oversteektijd meer dan verdubbeld.
De troittoirs van de Ferdinand Bolstraat zijn berucht wegens de daar actieve BOA's. Wie buiten de fietsvakken parkeert krijgt niet alleen vermaningen, iedere dag worden er op gezette tijden razzia's uitgevoerd en het fietsdepot in het westelijk havengebied gespekt met voor internationale export bestemde rijwielen.
Hier is een stukje fietsparkeervak bijgeschilderd. Je vraagt je dan af of dat is gedaan door de gemeente, of door ondergronds verzet.
Om overbodige bebording te minimaliseren zijn de hoeken van de opritten van de zijstraten volgens het rijpatroon van automobilisten geplaatst. Afslaande fietsers rijden hun banden stuk op de verhoogde stoepbanden. Op enkele plaatsen tref je dit invaliden-symbooltje aan. Wie goed kijkt ziet dat dit oversteekplaatsen voor rolstoelgebruikers blijken te zijn, waarbij de rijbaan een beetje is opgetilt. Waarom dit dan tien meter van een normale oprit is geplaatst is een raadsel, ook al omdat verderop het invalidensymbool wel bij een oprit is geplaatst, waardoor de functie van de tegel tot nog meer vraagtekens leidt. Dit Zone 30 kilometer bord staat op een plek waar geen auto's mogen komen dus dat kan zo de prullebak in. Deze geleidestrook voor blinden wordt twee maal onderbroken door verkeerd geparkeerde fietsen en eindigt tegen een muur.
Over onduidelijke bebording gesproken: dit verkeersbord staat op de verkeerde plaats. Het is waarschijnlijk bedoeld voor autoverkeer dat uit de Eerste Jan van der Heijdenstraat linksaf de Ferdinand Bolstraat wil inslaan. Dit soort verkeersborden staan altijd VOOR de kruising. De pijl naar links kan niet slaan op het volgende kruispunt want daar is de rijrichting omgekeert en zal men dus naar rechts moeten, en al helemaal niet rechtdoor, de Ferdinand Bolstraat in. Als het bord word geplaatst waar nu een bord met een pijl rechtdoor staat klopt het wel. Immers, aan de kant van de ceintuurbaan staat dit bord en aan de overkant staat geen inrijverbod. Dit korte stukje mogen automobilisten dus gebruiken. Resume: verplaats het bord waar het hoort en vervang het voor zo'n bord.
In de Eerste Jan Steenstraat eindigt het fietspad pardoes en worden fietsers de rijbaan op gelanceerd, terwijl je daar nauwelijks zicht hebt op ander aankomend verkeer. Gek genoeg is het fietspad ook nog eens voor de andere rijrichting bebord, zodat je op dit smalle en vol met obstakels staande fietspad tegenliggers kan tegenkomen.
Net als in de Vijzelstraat zijn de fietspaden niet geasfalteerd maar van straatstenen. Het gevolg daarvan is dat je je banden kapot rijdt op de regenputten, waarvan het merendeel aan de rechterkant zijn geplaatst. Veel fietsers ontwijken het liefst deze verzakkingen waardoor er wel eens gevaarlijke situaties ontstaan bij het inhalen.
Een andere velgentreiteraar is de tramrails van de voormalige lijn 16 op de Albert Cuyp.
Tot slot nog een gevaarlijke situatie op het kruispunt met de Ceintuurbaan, het einde van de Rode Loper. Fietsers die vanaf het Sarphatipark rechtdoor de Ceintuurbaan willen vervolgen krijgen tegelijk groen met het van links afslaande autoverkeer. Dat geeft tijdwinst, maar niet iedere automobilist ziet het inrijverbod, en brommers die hier groen gebruiken om wel rechtdoor te gaan komen zo in aanvaring met de fietsers.
(Dit is de commentaartekst geproken onder deze film: De Staat van de Straat: Ferdinand Bol